INFORMATION

Nedenfor har jeg lavet en fortegnelse over de mest almindelige oplysninger jeg har brug for i forbindelse med udarbejdelse af bogføring, årsrapport samt indkomst- og formueopgørelse. Fortegnelsen er ikke udtømmende og det er ikke sikkert, at du er omfattet af alle punkter.
Hvis du er i tvivl om, hvad du skal aflevere, så kontakt mig – ligesom du også kan kontakte mig, hvis du er i tvivl om, hvordan de forskellige lister skal udarbejdes.

 • Kvartal/halvår:
  Kassekladde eller tilsvarende bogføringsgrundlag
  Bilag
  Bankudtog
  Debitorliste
  Kreditorliste
 • Årsafslutning:
  Debitorliste
  Kreditorliste
  Opgørelse over igangværende arbejder
  Varelagerliste
  Kørselsregnskab
 • Indkomst- og formueopgørelse (også for evt. ægtefælle):
  Bilag i forbindelse med køb/salg af værdipapirer
  Bilag i forbindelse med låneomlægning
  Opgørelse over befordring mellem hjem og arbejde
  Oplysning om køb/salg af private aktiver (bil etc.)

Comments are closed