Styr på forretningen

Bogføring tager ofte uforholdsmæssigt meget tid og giver unødige hovedpiner for ejere af mindre firmaer.

Revision handler ikke bare om tal

Tallene skal afføde relevant og rettidig handling indenfor:

Lån, Investeringsplan, Omkostningsstyring, Likviditetsstyring, Skat og moms, Partnerskabsstrukturer, Tilskudsmuligheder, Ejerskifte, Risikostyring

REGISTRERET REVISOR KARIN JUEL

Mine primære arbejdsområder er: Bogføringsassistance, Regnskabsassistance, Revision, Under punktet "ydelser" kan du læse mere om, hvilke muligheder der er for at etablere et samarbejde mellem dig som kunde og mig som økonomisk sparringspartner..

Minimer forbrug af tid på administrative opgaver - få styr på forretningen
Skatteplanlægning og skatterapportering er gennem de sidste år blevet mere omfattende og uigennemskuelig. Hyppige ændringer i skattelovene sætter både danske og udenlandske virksomheder under et stort pres.
Som ny virksomhed eller som virksomhed med vækstpotentiale er den rigtige rådgivning ofte nøglen til succes.
Udviklingen giver dig som selvstændig erhvervsdrivende nye udfordringer og dermed også behov for individuel rådgivning og behov for rådgivning for at optimerer netop den pågældende virksomhed og dermed også virksomhedens økonomi.
Powered by Tempera & WordPress.