YDELSER

 

 • Rådgivning ved start af virksomhed
  Samt anden rådgivning og assistance indenfor revisors almindeligt forekommende arbejdsområder
 • Bogføringsassistance
  Hvis din virksomheds økonomiske transaktioner primært foregår via ind- og udbetalinger på din bankkonto er det muligt at indlæse disse posteringer direkte i mit system, hvorefter jeg konterer bilagene, foretager afstemninger og angiver moms.
  Du kan også vælge at udarbejde kassekladder, som jeg viderebehandler, eller du kan bogføre i dit eget system, hvorefter jeg gennemgår bogføringen.
 • Regnskabsassistance
  I forbindelse med årsafslutningen udarbejder jeg de fornødne regnskaber enten på baggrund af dit bogholderi, som jeg har løbende har stået for, eller alternativt udfra den bogføring, du selv har udarbejdet.
 • Revision
  Lovpligtig revision af anparts- eller aktieselskaber foretages sædvanligvis i forbindelse med udarbejdelse af selskabets årsrapport.
 • Andre arbejdsområder
  Skattemæssig assistance, rådgivning etc. er arbejdsområder, der normalt løbende opstår når virksomheden er etableret og det vil derfor indgå som en naturlig del af samarbejdet.

Comments are closed